بایگانی دسته: صوت

سخنرانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ۲

قسمت اول

سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صوتی اولین نشست فرهنگی موعود امم منجی عالم

صوتی اولین نشست فرهنگی موعود امم منجی عالم

فایل های صوتی اولین نشست فرهنگی موعود امم منجی عالم

موضوع: فرهنگ یعنی انتظار
سخنران: استاد محمدمهدی قائمی
دومین نشست فرهنگی موعود امم، منجی عالم با موضوع آیا ظهور نزدیک است؟

سرود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

قسمت اول

شب شبه عشقه، شب نوره، شبه شوره، شبه یاره – محمود کریمی
به طاها یه یاسن – علی فانی
رخ زیبات پیغمبری، لحن صدات علی اکبری، زور بازوی تو حیدری- محمود کریمی
خواب توی گهواره ی زیبا، شمایلش جمال ازلی – محمود کریمی
نشد که آینه باشم، برای دیدن تو
دوباره بساط طرب شد محیا، دوباره رسیده شب شور و غوغا – محمود کریمی

سخنرانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

قسمت اول

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

مناجات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

قسمت اول

سلام آقا، فدای تو، غصه ی من غمای تو – محمود کریمی
بیـــــا مسافر غریب صحرا، قشنگ ترین یوسف زهرا – محمود کریمی
راهی شده، دلم از سینه در پی تــو – محمود کریمی
ابر بهارم یابن الزهــــرا – حسن خلج
سرور سینه ی طاها، چـــرا نمی آیی؟ – حسین عینی فرد