بایگانی دسته: سرود

سرود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

قسمت اول

شب شبه عشقه، شب نوره، شبه شوره، شبه یاره – محمود کریمی
به طاها یه یاسن – علی فانی
رخ زیبات پیغمبری، لحن صدات علی اکبری، زور بازوی تو حیدری- محمود کریمی
خواب توی گهواره ی زیبا، شمایلش جمال ازلی – محمود کریمی
نشد که آینه باشم، برای دیدن تو
دوباره بساط طرب شد محیا، دوباره رسیده شب شور و غوغا – محمود کریمی