بایگانی دسته: غدیر

خدعه در روز غدير

خدعه در روز غدير
حضرت موسي ابن جعفر عليه السلام در معني آن (آيه ۸ سوره بقره-و من الناس)فرموده اند:روز غدير پيغمبر اکرم صلي الله عليه واله به امر خداوند اميرالمومنين عليه السلام را به خلافت نصب نموده به عمر لعين گفتند با علي عليه السلام بيعت کن.ابوبکر لعين و عمر ملعون و هفت نفر ديگر از منافقين لعنةالله عليهم و رؤساي مهاجر و انصار با آن حضرت بيعت کردند.عمر لعين گفت:يا علي عليه السلام خلافت و ولايت بر تو مبارک باد،صبح کردم در حالي که مي بينم مولاي من و مولاي تمام مومنين مي باشي،و پيغمبر اکرم صلي الله عليه واله اين بيعت و عهد را بر آنان محکم گردانيد،سپس آنها مخفيانه با رفقاي خود بنا گذاشتند که بعد از پيغمبر صلي الله و عليه و اله نگذارند اميرالمومنين عليه السلام بر منصب خلافت باقي بماند و حق او را غصب کنند. ولي همين که به حضور پيغمبر صلي الله و عليه واله ميرسيدند مي گفتند:اي رسول خدا صلي الله و عليه و اله محبوب ترين و نزديکترين اشخاص نزد خدا را بر ما ولايت و خلافت بخشيدي علي عليه السلام براي دفع ستمکاران از لحاظ سياست و دين از ما کافي تر بوده و مردي شايسته مقام خلافت مي باشد.و خداوند مي دانست که آنها آنچه در دل دارند غير از آن است که بر زبان مي آورند و (حزب ابوبکر و عمر لعنت الله عليهم) بر دشمني خود با علي باقي هستند پس پيغمبرش را خبر داد از عقايد باطني آنها و فرمود اي محمد صلي الله عليه واله بعضي از مردم مي گويند ما به امر خدا درباره نصب اميرالمومنين عليه السلام به خلافت ايمان داريم،اما آنها دروغ مي گويند و ايمان ندارند و بر هلاکت شما و هلاکت علي باهم متحد شده اند و اشخاص متمردي هستند و طغيان و فساد زيادي خواهند نمود.حضرت موسي ابن جعفر عليه السلام فرمودند: پس از آنکه خداوند از نفاق و توطئه منافقين پيغمبر صلي الله و عليه و اله را خبر داد آنها حضور پيامبر صلي الله و عليه و اله شرفياب شده و قسم دروغ خوردند و پيغمبر صلي الله و عليه و اله آنها را سرزنش و ملامت نمود.ابابکر لعين گفت:اي رسول خدا به خدا قسم هيچ چيز در نظرم بخش تر و خوب تر از بيعت نمودن با علي عليه السلام نبوده و اميدوارم بر اثر اين بيعت خداوند درهاي بهشت را به رويم باز کند و مرا از ساکنين بهشت گرداند.عمر لعين گفت: فدايت شوم اي رسول خدا من عملي که شايسته بهشت رفتن باشد ندارم جز همين بيعت باعلي به خدا قسم هرگز خيال نکرده و خوش ندارم که نقض بيعت نمايم و اگر جواهراتي به اندازه ما بين زمين و آسمان به من بدهند که اين بيعت را بشکنم قبول نخواهم کرد.عثمان لعين گفت: اي رسول خدا من از اين بيعت به حدي مسرور و دلشادم که تصور آن نشود و يقين دارم که اگر گناه انس و جن را نموده باشم خداوند به سبب اين بيعت تمام گناهان مرا آمرزيده است،و رفقاي ديگر آنها هم مانند اين سخنان گفتند و قسم خوردند و خداوند اين آيه را نازل فرمود: يخادعون الله و الذين آمنوا تا آخر آيه.
(انساب النواصب ص ۳۹ و ۴۱)

تبريک گفتن عمر لعين به حضرت اميرالمومنين عليه السلام بخاطر پيشوا شدن حضرت امير در غدير

تبريک گفتن عمر لعين به حضرت اميرالمومنين عليه السلام بخاطر پيشوا شدن حضرت امير در غدير
خوارزمي که يکي از علماي سنيان لعين است در يکي از کتاب هاي خود ذکر کرده : در روز غدير خم که حضرت سيد المرسلين صلي الله و عليه و اله به امر و فرمان رب العالمين حضرت اميرالمومنين عليه السلام را خليفه و جانشين خود قرار داد در آن روز فرمودند:اي گروه مسلمين بپرهيزيد از خدا و بيعت کنيدبه علي عليه السلام که او اميرمومنان است و کسي که اول به اين اسم به مولاي مومنان سلام کرد و بيعت نمود عمر لعين بود که گفت : بخ بخ لک يا علي صرت مولانا و مولي کل مومن و مومنة : يعني : خوشا حال تو يا علي گرديدي پيشواي من و هر مومن و مومنه اي ، تا اينجا کلام خوارزمي است.
(بحار ج ۷ ص ۱۲۷ و ۱۶۶ / انساب النواصب ص ۱۳۸)

سخن غزالي لعنت الله عليه درباره روز غدير

سخن غزالي لعنت الله عليه درباره روز غدير

محمد غزالي لعنةالله عليه که از علماي سنيان عمري است ، دعواي اجماع بر صحت حکايت روز غدير کرده و بعد از حکايت روز غدير و عبارت عمر لعين که گفت بخ بخ مي گويد : روز اول قبول حکم الهي نمودند و رضا دادند و تسليم نمودند و بعد از آن هواي نفس و محبت جاه و رياست که ايشان را به خلافت نام برند و محبت آنکه علمها و نشانه هاي خلافت در پس و پيش مي رفته باشند و اسبان و استران سواري دست و پاي از هم گذرانيده به صورت شبکه به نظرشان در آيد و مردم بر در خانه ايشان جمع شوند چنانکه روش حکام دنياست ، عهد و ميثاق روز غدير را فراموش کردند ، در پس و پشت انداخته و آخرت را به دنياي به بهاي سهل فروختند و بد خريد و فروشي کردند ، و تا اينجا ترجمه عبارت غزالي ملعون است.
(انساب النواصب ص ۱۴۴)

تظاهر خلفا لعنت الله عليهم به بيعت با اميرالمومنين عليه السلام در روز غدير

تظاهر خلفا لعنت الله عليهم به بيعت با اميرالمومنين عليه السلام در روز غدير

در کتاب ملتفتات آمده : در روز غديرخم بعد از بيعت نمودن آن سه منافق ، اول ايشان به خدمت سيد ابرار صلي الله و عليه و اله آمده گفت : يا رسول الله هيچ چيز را در عمر خود ارزشمند نشمردم مگر اين بيعتي که با اميرالمومنين عليه السلام کردم و تحقيق گمان دارم که خداي تعالي به برکت اين بيعت مرا قصرهاي فراخ در بهشت کرامت کند و بهترين آن جماعتي باشم که در بهشت ساکنند و منزل دارند ، بعد از آن عمر منافق لعنت الله عليه گفت : فداي تو گردم يا رسول الله به هيچ چيز از اعلام اعتماد ندارم که به سبب آن داخل بهشت شوم و از دوزخ نجات يابم مگر به اين بيعتي که به علي عليه السلام نمودم ، و به خدا که من به خاطر ندارم که نقص عهد و پيمان کنم و اگر از تحت الثري تا به عرش همه از جواهر فاخره باشد و آن را به من دهند هر آينه بيعتي که با علي عليه السلام نمودم از آن بهتر دانم.و بعد از آن عثمان منافق لعنت الله عليه ،بر خواست و گفت : يا رسول الله صلي الله وعليه و اله اين مقدار خوشحال و شادمانم به اين بيعتي که کرده ام يقين دانم که اگر بوده بوده باشد مرا گناه تمام اهل زمين هر آينه مي ريزد و محو مي شود به سبب اين بيعتي که بامولاي مومنان عليه السلام نمودم.
(انساب النواصب ص ۱۴۸ و ۱۵۰)

تفسير آيه شريفه ۸۳ سوره نحل در باب عهد شکني خلفا لعنت الله عليهم در روز غدير

تفسير آيه شريفه ۸۳ سوره نحل در باب عهد شکني خلفا لعنت الله عليهم در روز غدير

در کتاب جامع الاخبار (ص۴۹) ابن طاووس از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت است : مراد از آيه مورد بحث آيه شريفه يعرفون نعمت الله ثم ينکرونها (۸۳ نحل) جماعتي باشند که در روز غدير اقرار و اعتراف نمودند به ولايت و امامت حضرت اميرالمومنين عليه السلام و انکار آن نمودند در روز سقيفه شوم بني ساعده .
(انساب النواصب ص ۱۵۰)