بایگانی برچسب: دو غیبت برای صاحب الامر عَجَّلَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ فَرَجَهُ الشَّریٖف

دو غیبت برای صاحب الامر عَجَّلَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ فَرَجَهُ الشَّریٖف

اللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج
“…دو غیبت برای صاحب الامر عَجَّلَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ فَرَجَهُ الشَّریٖف …”
حضرت امام حسین صلوات اللّه علیه:

«برای صاحب این امر دو غیبت است که یکی از آن ها به درازا می‌کشد.
گروهی می‌گویند: مرده،
برخی می‌گویند: کشته شده،
و بعضی می‌گویند: رفته است؛
احدی از دوستان از اقامتگاه او آگاه نمی‌شود؛
جز خدمتگزاری که متصدی امور او است …»
➖➖➖➖➖
الغیبة نعمانی؛صفحه۱۷۱
➖➖➖➖➖
نذر فرج ۳ صلوات
www.Yamahdiaj.com