بایگانی برچسب: سخن غزالي لعنت الله عليه درباره روز غدير

سخن غزالي لعنت الله عليه درباره روز غدير

سخن غزالي لعنت الله عليه درباره روز غدير

محمد غزالي لعنةالله عليه که از علماي سنيان عمري است ، دعواي اجماع بر صحت حکايت روز غدير کرده و بعد از حکايت روز غدير و عبارت عمر لعين که گفت بخ بخ مي گويد : روز اول قبول حکم الهي نمودند و رضا دادند و تسليم نمودند و بعد از آن هواي نفس و محبت جاه و رياست که ايشان را به خلافت نام برند و محبت آنکه علمها و نشانه هاي خلافت در پس و پيش مي رفته باشند و اسبان و استران سواري دست و پاي از هم گذرانيده به صورت شبکه به نظرشان در آيد و مردم بر در خانه ايشان جمع شوند چنانکه روش حکام دنياست ، عهد و ميثاق روز غدير را فراموش کردند ، در پس و پشت انداخته و آخرت را به دنياي به بهاي سهل فروختند و بد خريد و فروشي کردند ، و تا اينجا ترجمه عبارت غزالي ملعون است.
(انساب النواصب ص ۱۴۴)